Διαφήμιση στο Αεροδρόμιο

Διαφήμιση στο Αεροδρόμιο

Βάζουμε το χώρο, βάζετε τη διαφήμιση!

The airport is the perfect place to place your ad, for it to be seen by thousands of travelers and visitors. 

Choose from a wide variety of internal and external ad-placement airport locations to achieve your communication objectives.

Contact us

Interbus
Mr. John Mandragoudas, Commercial Director

Λεωφόρος Κηφισίας 280, Χαλάνδρι, 15232, Ελλάδα
Phone: +30 210 6300464, +30 210 6178117
Fax: +30 210 6300465
Email: [email protected][email protected]