Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 JMK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 JMK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 JMK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 JMK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 JMK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 JMK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 JMK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 JMK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - JMK Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2024 - JMK Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2024 - JMK Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2024 - JMK Αναλυτικά Στοιχεία Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 JMK Αναλυτκά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 JMK Αναλυτκά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 JMK Αναλυτκά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 JMK Αναλυτκά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 JMK Αναλυτκά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 JMK Αναλυτκά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2023 JMK Αναλυτκά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα