Πρόσβαση με Λεωφορείο

Πρόσβαση με Λεωφορείο

Ενημερωθείτε για τις γραμμές των λεωφορείων που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο μας συνδέεται με δρομολόγια λεωφορείων με την πόλη της Μυκόνου (Χώρα) και άλλες περιοχές, μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Η αφετηρία βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το κτίριο του αεροδρομίου. Εισιτήριο μπορείτε να προμηθευτείτε από τον οδηγό.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.mykonosbus.com/