Πρόσβαση με Λεωφορείο

Πρόσβαση με Λεωφορείο

Ενημερωθείτε για τις γραμμές των λεωφορείων που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο.

Λεωφορειακή γραμμή συνδέει το αεροδρόμιο με το κέντρο της Μυκόνου. Η αφετηρία βρίσκεται μπροστά του Τερματικού Σταθμού(στις Αφετηρίες).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.mykonosbus.com/index.en.html